HYDROGEN - Desk

O usłudze

HYDROGEN-Desk to współpraca JK-Kancelarii ze spółką pod firmą Meitill Solutions Sp. z o.o.
Jest to platforma dla firm i organizacji, które podejmują działania zmierzające do wdrożenia we własnej działalności gospodarki wodorowej oraz poszukują profesjonalnego wsparcia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo

Przeprowadzanie szkoleń

Przeprowadzanie szkoleń m.in. pozwalających zdobyć podstawową wiedzę na temat technologii magazynowania i wykorzystywania wodoru jako paliwa, a także szkolenia przybliżające otoczenie legislacyjne inwestycji wodorowych

Badania prawne

Badania prawne określające możliwości i wymagania prawne dla realizacji inwestycji wodorowych w danych lokalizacjach, a także konkretyzujące dokumenty niezbędne w procesie realizacji / eksploatacji inwestycji wodorowych

Analizy techniczne

Techniczne analizy dostępnych zasobów oraz lokalizacji lub weryfikację możliwości wykorzystania wodoru w procesach technologicznych

HYDROGEN – Team wspiera klientów w następujących obszarach

Technologiczno – projektowy

Rynkowy

Środowiskowy oraz bezpieczeństwa pracy instalacji

B+R

Oferta

W ramach HYDROGEN-Desk wykonujemy symulację pracy nowego systemu w oparciu o dostępne lub planowane moce zainstalowane w odnawialnych źródłach lub wykorzystując bieżące zużycia paliwa w urządzeniach.
W ofercie znajdują się również analizy techniczne lub studia wykonalności obejmujące swoim zakresem przegląd dostępnych rozwiązań, przygotowanie koncepcji, szacunkowy opis nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych, a także badanie sytuacji prawnej przedsięwzięcia.
HYDROGEN-Desk wspiera planowanie, organizację oraz przeprowadzenie procesu przedinwestycyjnego. Towarzyszymy naszym klientom począwszy od przygotowania koncepcji technologicznych, pozyskania finansowania, przez poszukiwanie odpowiednich dostawców komponentów i wykonawców inwestycji, aż do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń. Przeprowadzimy Państwo przez całą ścieżkę administracyjno-prawną.
JK-Kancelaria oraz spółka MEITILL Solutions Sp. z o.o. wspólnie prowadzą HYDROGEN-Academy, w ramach której prowadzone są szkolenia w zakresie dostępnych technologii, bezpieczeństwa, otoczenia prawnego i procedur administracyjnych.
Zapraszamy Państwa do współpracy z naszym HYDROGEN-Teamem.