Usługi

Outsourcing i doradztwo R&D

Oferujemy usługi doradztwa oraz outsourcingu

Przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych

Od pomysłu do rozwiązania i komercjalizacji, z wykorzystaniem zasobów własnych i/lub klienta,

Jako oddelegowanie personelu

Do realizacji projektów u klienta, w tym kadry zarządzającej i badawczo-rozwojowej

W ramach usług projektowych

Planowanie, realizacja, nadzór, rozliczanie finansowania publicznego

Przy poszukiwaniu finansowania i/lub obsłudze dotacji

Rekomendacja odpowiednich programów i przygotowanie wniosków

Szkolenia

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z potrzebami Klientów

Doradztwo przed inwestycyjne

Doradztwo oraz analizy w zakresie

Technologii

Analiza typu state-of-the-art dostępnych rozwiązań i technologii

Rynku

Dostawcy technologii, konkurencja, grupy docelowe

Szczegóły techniczne i analiza ekonomiczna

Analiza ofert, w tym między innymi

Ekspertyzy

Doradztwo i analizy w zakresie

Opracowywanie analiz LCA lub deklaracji środowiskowych

Brokering wiedzy

Pozyskiwanie, ocena, analiza i dostarczanie, w uzgodnionej formie, wiedzy branżowej

Analizy rynku

Analiza dostawców technologii, konkurencji, grup docelowych

Studia wykonalności

Wsparcie na różnych poziomach gotowości technologicznej

Doradztwo techniczne i analityczne oraz budowa układów pilotażowych i demonstracyjnych

Poziom 9

Gotowość do komercjalizacji

Poziom 8

Zakończenie badań i demonstracja ostatecznej formy technologii

Poziom 7

Demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych

Poziom 6

Demonstracja prototypu lub modelu systemu lub podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom 5

Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (symulowanym)

Poziom 4

Weryfikacja koncepcji w warunkach laboratoryjnych

Poziom 3

Analityczna lub eksperymentalna walidacja projektu

Poziom 2

Rozwój koncepcji technologicznej i jej przyszłe zastosowanie